Bingoskola

Bingoskola, här ska vi förklara hur du spelar bingo på nätet. Vi försöker hålla förklaringar någorlunda korta och tydliga. All feedback mottages tacksamt då vi vill ha bingoskola så tydlig som möjligt så att alla förstår oavsett förkunskaper.

Bingoskola

BingoskolaÄr man nybörjare på bingo och har alltså aldrig spelat bingo på nätet tidigare så är det inte så lätt att veta hur det fungerar. Numera sköts visserligen det mesta automatiskt när du spelar bingo online. Nedan förklarar vi lite kortfattat hur bingo fungerar och vi hoppas att du får nytta av det.

Klassisk bingo

Här finns det flera sätt att få bingo på. Oftast gäller det att pricka in fem nummer i rad, vågrätt, lodrätt eller diagonalt. Ibland används något som kallas för mönsterbingo, då ska man få ett speciellt mönster. Då är det endast en vinst i det spelet och inga radvinster.

Bingobrickan

Bingobrickan du köper har totalt 75 unika nummer mellan 1-75. Dessa är upplagda i ett rutnät med 5 x 5 rader. Varje lodrät rad (kolumn) är markerad med bokstäverna B I N G O och innehåller 15 nummer (dock finns inte alla nummer med på brickan samtidigt):

  • Kolumn B (Bertil) : 1-15
  • Kolumn I (Ivar): 16-30
  • Kolumn N (Niklas): 31-45
  • Kolumn G (Gustav): 46-60
  • Kolumn O (Olof): 61-75

Så här ser en bingobricka för 75 bollars bingo ut. Till vänster ser du en text, det är bricknummer. Till höger står en text och där står det hur många nummer du har kvar till bingo. För att veta var det nummer som ropas upp finns har texten B I N G O som står högst upp för att enkelt hitta det nummer som ropas upp. Om Gustav 51 ropas upp så tittar du lodrätt under bokstaven G i ordet Bingo och då finner du Gustav 51.

bingobricka

Utropade nummer

Max 75 nummer ropas slumpmässigt ut och målet är att få bingo enligt den spelplan som är satt för det aktuella spelet. Då alla möjliga vinster har fördelats avslutas spelet.

Bingo vinnare

I bingospel vinner den spelare, som först fått bingo enligt den spelplan som gäller. Vid flera vinnare delas vinsten lika mellan dessa.

Singelspel

I singelspel vinner du om du får bingo inom ett antal dragna nummer. Varje bricka spelas separat mot spelplanen och du har samma chans att vinna på varje köpt bricka.

Jackpot

I några bingorum kan du vinna en större summa pengar, en jackpot! Storleken på jackpotten och inom vilket antal drag du måste få bingo varierar beroende på vilket spel du spelar. Oftast får man jackpot när man vinner inom vissa drag på full bricka. Men ibland finns det jackpot att vinna när du får en, två, tre eller fyra rader inom vissa drag.

Variantbingo

Variantbingo spelas på nästan samma sätt som Klassisk Bingo Förutom att här tar inte spelet slut när någon fått bingo på en rad utan man spelar 5 omgångar på samma bricka. Du har alltså fler chanser att vinna!

Bingo brickan

Här spelar man på en hel bricka där alla 75 numren finns med, uppdelade i 3 spelfält med 25 unika nummer vardera (5 x 5 rader). Brickan är för övrigt uppbyggd på samma sätt som i Klassisk Bingo.

Utropade nummer

Upp till 75 nummer ropas slumpmässigt ut och målet är att få bingo enligt den spelplan som är satt för det aktuella spelet. Då alla vinster har fördelats avslutas spelet.

Vinnare

När du spelar Variantbingo med andra. I första dragningen gäller det att få 1 rad, vågrätt, lodrätt eller diagonalt beroende på vad som gäller för just det spel du spelar, det spelar ingen roll inom vilket av de 3 spelfälten du får en full rad.

När du eller någon annan spelare har fått bingo på 1 rad spelar man om 2 rader, 3 rader, 4 rader och till slut full bricka (5 rader) alla raderna ska vara på samma spelfält.

Detta innebär alltså att en spelare kan vinna flera omgångar med samma bingobricka! Om flera spelare får bingo samtidigt så delas vinsten lika mellan dessa. Vinstplanen som är satt för just den spelrunda du spelar styr antal utrop och vinstsumma. Vinstplanen kan du se inne i bingorummen.

Jackpot

I många bingorum kan du vinna en större summa pengar – en jackpot! Storleken på jackpotten och inom vilket antal drag du måste få bingo varierar beroende på vilket spel du spelar. Information om Jackpot för aktuella spel finns under ”Vinstplan” i bingorummen.

90 bollars bingo

Denna typ påminner om vår Variantbingo med flera spelomgångar på varje bricka. Varje bricka har 15 unika nummer mellan 1 och 90 och är utplacerade på ett 3×9 rutnät. Varje rad har 5 numrerade rutor och 4 tomma rutor.

Bingo brickan

Brickan består av 9 kolumner och 3 rader, totalt 27 stycken rutor. Varje rad (9 rutor) innehåller 5 nummer och 4 tomma rutor, alltså totalt 15 unika nummer per bricka. Numren går från 1-90. De 9 lodräta raderna har inga bokstäver för att markera varje rad (som på 75-bollarsbingo), men innehåller likväl särskilda nummer enligt följande mönster:

Rad 1:   1-10 Rad 2: 11-20 Rad 3: 21-30 Rad 4: 31-40 Rad 5: 41-50 Rad 6: 51-60 Rad 7: 61-70 Rad 8: 71-80 Rad 9: 81-90

90 bollars bingo

Utropade nummer

I 90-bollars-bingo ropas numren (mellan 1-90) ut slumpmässigt tills en hel bricka (15 nummer) är fylld och någon vinner.

Vinnare

Du får bingo om du har:

–  En full rad vågrätt – Två fulla rader vågrätt  – Fullbricka (3 rader)

Jackpot

Får du bingo inom ett visst antal dragna bollar så vinner du extra pengar i form av en jackpott! Storleken på jackpotten och inom vilket antal drag du måste få bingo varierar beroende på vilket spel du spelar. Information om Jackpott för aktuella spel finns under ”Vinstplan” i bingorummen.