Bingons Historia

Bingons historia

Bingons historia, bingo introducerades i Sverige av idrottsklubben Gunnarstorps IF, som höll det första bingopartiet hösten 1961. Idag finns cirka 100 bingohallar i Sverige. Samtliga hallar har ideella föreningar som förmånstagare och drivs oftast av serviceföretag som består av flera föreningar eller enskilda näringsidkare.

De flesta föreningar bedriver idrottsverksamhet och ett av kriterierna för att medverka är att föreningarna har en omfattande ungdomsverksamhet, och medlemmar mellan 7 och 20 år är ett viktigt kriterium.

Länsstyrelsen utfärdar lotteritillstånd, sköter kontrollen och beslutar vilka föreningar som får vara förmånstagare och godkänner avtal. Bingohallarna delar ut hundratals miljoner varje år direkt till det lokala föreningslivet.

Sedan bingoverksamheten startade i Sverige på 1960-talet har den genererat över 10 miljarder kronor i nettobehållning. Dessa pengar är och har varit avgörande för många föreningars överlevnad. I takt med minskade bidrag och besparingar i stat, landsting och kommuner kommer bidragen från bingoverksamheten att spela en allt viktigare roll.

Högsta kontantvinsten uppgår till ett basbelopp med undantag för vissa speciella arrangemang, som till exempel riksbingo då man spelar samtidigt i flera hallar, varvid vinsten kan uppgå till mer än 100 000 kronor.

Utöver det traditionella bingospelet förekommer det även spel på så kallade värdeautomater i de flesta bingohallar. Detta sker i samarbete med Svenska Spel, vilket borgar för att kontrollen på automatspelet är lika bra som på bingospelet. Den traditionella bingon står dock för huvuddelen av den totala omsättningen.

I hela Sverige spelar över en halv miljon människor regelbundet bingo. I England och USA är spelet ännu större. Där finns bingohallar som rymmer flera tusen personer. Bingons historia är facinerande och speciellt så som bingon har utvecklats sedan internet kom.

Bingo på nätet

Bingo finns numera även på Internet, online bingo, med samma regler som i det traditionella bingospelet. Med vinnarchanser avhängigt av hur många bingobrickor spelaren har köpt, samt av hur många brickor det är med i spelet allt som allt.

Får en spelare bingo får spelaren en vinst i form av ett större eller mindre penningbelopp, som sätts in på spelarens online bingo konto. Detta spelkonto upprättas så snart spelaren registrerar sig som ny medlem hos en online bingo sida.

Bingo chatt

Online bingo ger också användarna möjlighet att mötas och chatta kring deras upplevelser i anslutning till online bingo. Chatten finns till för att främja känslan av gemenskap och samspel mellan online bingo spelarna. Online bingo chattrum har ofta sitt helt egna språk. Det är således sedvanligt för spelarna att lyckönska varandra med förkortningar som ”WTG” (Way To Go).

Är man i ett chattrum i en online bingo kommer man också att möta chattmoderatorer. Dessa är anställda av online bingo sidan för att skapa en god och trevlig stämning i chattrummet med hjälp av dialog med spelarna. Chattmoderatorerna delar också ut så kallade chattvinster till de spelare som är i chatten och deltar i chattspel.

Online bingo erbjuder också ytterligare spel utöver de som bingon erbjuder. Online bingo har fått sin anhängarskara även i Sverige. Ofta har bingorummen på Internet olika sidospel som spelarna kan roa sig med under tiden som de väntar på att bollarna skall trilla ner.

Chattspel

Bingosidorna, på internet jobbar mycket för att det ska vara så mycket liv och rörelse som möjligt i chatten. De vill självfallet att folk ska ha så trevligt som möjligt och därav spela mer. Ett sätt som bingosidorna använder sig av för att skapa detta är chattspel.

Chattspelen administreras av bingosidornas personal, så kallade ”chattvärdar” eller ”chattmoderatorer”, som brukar finnas i bingorummen under de mest aktiva timmarna. Priserna varierar men ligger oftast runt 5-20 kronor per spel och varje spel brukar pågå under en bingorunda.

Chattvärdarna är vanligtvis anställda av bingorummen och har dels som uppgift att hålla i chattspelen men finns även till för att bidra med en trevlig stämning i chatten och för att svara på spelarnas frågor.

Chattspelen kan se ut på många olika sätt. Ofta så handlar det om att gissa vilka bollar som kommer komma i olika kombinationer. Exempelvis spelet ”Stege” där man ska gissa på tre efter varandra följande tal, ex 11, 12 och 13 och den som först får in alla sina bollar vinner.

Ett annat spel kan vara exempelvis ”Singing Bee” där man har tagit TV-programmet med samma namns koncept. Chattvärden skriver då ut en textrad men lämnar ett ord blankt, tex; ”It´s raining men, ________ it´s raining men”. Då gäller det att vara först att svara rätt, så istället för att hoppas på att rätt boll kommer så blir det lite mer av en frågesport.

Källa: Wikipedia


Senast uppdaterad: 28 augusti, 2018

Skrivet av: